ترازوی دیجیتال آشپزخانه 4252 مولر

دسته بندی: ترازو
ترازوی دیجیتال آشپزخانه
ابعاد:24/5*16/8 سانتی متر
دقت:1گرم تا 5 کیلوگرم_0/1انس تا 11پوند
قابلیت اندازه گیری کیلوگرم و پوند
قابلیت وزن کردن،صفر کردن و اضافه کردن بطور
متوالی روی یک صفحه ترازو
دارای دما سنج
تایمر آلارم دهنده